“กิจกรรมช่วยสังคมช่วงโควิคของบริษัทเพาเวอร์โอฬารฯ”

“กิจกรรมช่วยสังคมช่วงโควิคของบริษัทเพาเวอร์โอฬารฯ”โดยมีคุณวีรศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ คุณสมนึก แก้วปู่วัด และ คณะกต.ตร.(สน.หลักสอง)
มอบให้กับผู้ที่กักตัว โรงเรียนคลองหนองใหญ่ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางแข แห่งที่2 กทม.
โดยมอบ
สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารแห้ง