“กิจกรรมช่วยสังคมช่วงโควิคของบริษัทเพาเวอร์โอฬารฯ”

“กิจกรรมช่วยสังคมช่วงโควิคของบริษัทเพาเวอร์โอฬารฯ”โดยมีคุณวีรศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น