ถ่านตรา โรโบคิง ขนาด 1.5 V.

รุ่น 2 A และ 3 A
บรรจุ 1x20x12

หมวดหมู่: