น้ำยาซักผ้า แซนซอฟ

มี 3 กลิ่น :
Lovely pink (ชมพู)
Sense of violet (ม่วง)
Softly touch (ฟ้า)
ขนาด 200 มล.
บรรจุ 1 x 18