ผงซักฟอกวิน

มี 2 แบบ
ชมพู วินเพาเวอร์ (ซักผ้าขาว)
ม่วง วินคัลเลอร์ (ซักผ้าสี)
ขนาด 370 กรัม
บรรจุ 1 x 24 (แถม 1)