แปรงสีฟันบีบี. ดูโอ้ แพ็คคู่

รุ่น 9920 (ด้ามแปรงขุ่น)
รุ่น 9921 (ด้ามแปรงใส)
บรรจุ 1 x 12 x 24