แปรงสีฟันลิลลี่ แพ็คโหล

รุ่น 9911 (ขนแปรงนุ่ม)
รุ่น 9912 (ขนแปรงนุ่ม)
รุ่น 9913 (ขนแปรงปานกลาง)
รุ่น 9914 (ขนแปรงปานกลาง)
รุ่น 9915 (ขนแปรงแข็ง)
บรรจุ 1 x 24 x 12