แปรงสีฟันลิลลี่ แพ็ค 3

รุ่น 8831 (ด้ามใส)
รุ่น 8832 (ด้ามขุ่น)
รุ่น 8833 (ด้ามพ่อแม่ลูก)
บรรจุ 1 x 18 x 12