แปรงสีฟันเด็ก วินคิดส์ แพ็คโหล

รุ่น 8811 (1-3 ขวบ)
รุ่น 8812 (3-6 ขวบ)
รุ่น 8813 (3-6 ขวบ)
รุ่น 8814 (6-12 ขวบ)
บรรจุ 1 x 12 x 24